Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2016

Limonium virgatum

                                                   Limonium virgatum (Willd.) Fourreau

             Widespread througout the Mediterranean region and especially frequent in Greece
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου