Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2016

Limonium compactum

                                    Limonium compactum Erben & Brullo

It occurs along the Aegean coast of Attica, the south-eastern coast of Peloponnese, and on the islands of Euboea, Lesbos and Skyros

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου