Πέμπτη, 2 Αυγούστου 2018

Limonium athinense

Λιμόνιο των Αθηνών, Limonium athinense ( Καβούρι 1,8,2018 )
Ενδημικό είδος που υπάρχει μόνο στην περιοχή της Βούλας και στην περιοχή Καβούρι