Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2016

Limonium corinthiacum

                                       Limonium corinthiacum (Boiss. & Heldr.) Kuntze
                      Endemic to southern Sterea Ellas, between Cap Melangavi and Megara

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου